دستور خامنه‌ای به وزارت خارجه: دفاع ضمنی از بستن تنگه هرمز و نفی مذاکره با آمریکا

آیت‌الله خامنه‌ای گفته ایران از حضور منطقه‌ای خود نمی‌کاهد و با آمریکا مذاکره نمی‌کند. او اما خواهان ادامه مذاکره با اروپایی‌ها شد.