پس از ماه‌ها جدال مجلس و شورای نگهبان بر سر بازگشت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی یزد به شورای شهر، قرار بود سرنوشت این مسئله در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت مشخص شود. جلسه‌ای که اگرچه اکثریت اعضای مجمع در آن رأی به ادامه کار سپنتا نیکنام در مقام عضو شورای شهر یزد دادند، اما غیبت حسین روحانی رئیس جمهوری و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حاشیه ساز شد. روحانی در حالی ترجیح داد در این رأی گیری حضور نداشته باشند که تا کنون از حل مشکل سپنتا نیکنام استقبال می‌کرد. وزیر کشور نیز غایب دیگر بود، فردی که موضوع مستقیماً به حوزه مسئولیتش مربوط بود. تابناک در گزارشی دولت روحانی را «دولت شعارهای قشنگ» خوانده که به هنگام عمل پا پس می‌کشد. هر چند در این جلسه محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص نیز غایب بود.