در مشهد دو محکوم به قتل در ملاء عام اعدام شدند. یکی از آنها میوه‌فروشی ۴۱ ساله بود که در اوایل امسال، ندا، دختر هفت ساله افغان را در مشهد پس از تجاوز جنسی به قتل رساند. دیگری «سجاد.ر»، جوانی ۲۷ ساله بود که امیرحسین، یک کودک ۱۰ ساله مشهدی را ربود و پس از تجاوز، او را در جاده فرعی شهرک صنعتی مشهد به قتل رساند. هر دو به جرم‌شان اعتراف کرده بودند. حکم این افراد با وجود انتقادهای جدی نهادهای حقوق بشری از برگزار کردن اعدام در ملاء عام در ایران اجرا شده است.