زلزله‌ای به بزرگی ۵,۹ ریشتر تازه‌آباد کرمانشاه لرزاند

تیم‌های ردیاب به محل اعزام شده‌اند. شماری از منازل مسکونی تخریب شده‌اند. هنوز از تلفات انسانی این زلزله گزارشی در دست نیست.