پیش‌نویس قانون اساسی جدید کوبا راه را برای قانونی‌شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در این کشور هموار می‌کند. کوبا در دهه اخیر و با حمایت ماریلا کاسترو ــ برادرزاده فیدل کاسترو، رهبر درگذشته انقلاب ۱۹۵۹ و دختر رائول، رئیس‌جمهوری پیشین ــ از حقوق دگرباشان، پیشرفت‌های چشمگیری در این رابطه داشته است. اما پیشنهادهای مطرح‌شده برای قانونی‌کردن ازدواج دو هم‌جنس در بوروکراسی این کشور معطل مانده بود. قانون اساسی جدید تأهل را بین دو «فرد» و نه بین «یک زن و یک مرد» تعریف کرده است. یک کمیسیون دولتی به ریاست میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری جدید کوبا اخیراً پیشنهاد قانون اساسی تازه‌ای را داده است که بر اساس آن مالکیت خصوصی و بازار آزاد نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. این قانون اساسی باید در همه‌پرسی به تأیید مردم برسد.