کوکتل مولوتوف مُرده است!

محمود صباحی- عصر انقلاب‌های خشونت‌آمیز که بنیانی مردانه داشتند، به پایان خود نزدیک می‌شود: عصری که نمادِ انقلاب‌هایِ آن کوکتلِ آقایِ ملوتوف بود! در انقلاب‌هایِ آینده، هرکس که به خشونت دست بیازد برخلاف انقلاب‌های پیشین، بازنده‌ا‌ی قطعی خواهد بود.