خبرگزاری رویترز گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد کره شمالی برچیدن تاسیسات مربوط به ساخت موشک‌های بالستیک خود را آغاز کرده است. تصاویر مربوط به ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) حاکی از آن است که فعالیت‌هایی برای برچیدن ساختمانی در ایستگاه پرتاب ماهواره «سوهی» که برای تولید موتور‌های پرتاب ماهواره به کار می‌رفت، انجام شده است. «شمال ۳۸» که یک نهاد ناظر در آمریکاست نوشته است ساختمانی که برچیده شد برای توسعه موشک‌های قاره‌پیما مورد استفاده قرار می‌گرفت. این نهاد ناظر از این تحولات به عنوان نشانه مهمی برای اعتمادسازی از جانب پیونگ‌یانگ یاد کرده است.