مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه‌ای از «همکاری‌های موثر» احمد جنتی در شورای نگهبان تقدیر کرد. در این اطلاعیه گفته شده: «شورای نگهبان، در طول سه دهه گذشته در موضوعات مختلف، همکاری مستمر و مؤثری با مجمع در چارچوب تشخیص و عمل به مصالح عمومی کشور داشته است.» دلیل تقدیر از دبیر شورای نگهبان مشخص نیست. مجمع تشخیص مصلحت اما هفته گذشته حکم شورای نگهبان مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد را لغو کرد. احمد جنتی از کسانی بود که در رأی‌گیری دست خود را بلند نکرد. این تصویر در رسانه‌های داخلی و در شبکه‌های اجتماعی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد تا آن حد که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش گفت، تصویر جنتی به رأی‌گیری در مورد عضویت زرتشتی شورای شهر یزد ربط ندارد و مربوط به رأی‌گیری دیگری در مجمع تشخیص مصلحت است.