اعتصاب کارکنان بیمارستان خمینی کرج با خواست پرداخت مطالبات معوقه که از اول مرداد آغاز شده سه‌شنبه دوم مرداد ادامه یافت. در کلیپی که از روز دوم اعتصاب در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته می‌شود اعتصاب‌کنندگان هشت ماه حقوق نگرفته‌اند.