قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان: زمینه‌‌ساز گذار به دولت مقبول خامنه‌ای

بیش از ۱۶۹۰ نفر از مقامات بلندپایه از جمله شهردار تهران، برخی سفیران و استانداران می‌بایست بلافاصله استعفا دهند، مگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران با ادامه کار آن‌ها موافقت کند.