قانون امنیتی جدید ترکیه: قدرت اردوغان تثبیت می‌شود

وضعیت اضطراری در ترکیه پایان یافت،‌ اما منتقدان اردوغان می‌گویند او با تصویب قانون امنیتی جدید، امکان سرکوب مخالفان را بدون نیاز به مقررات وضعیت اضطراری خواهد داشت.