عربستان انتقال نفت خام از تنگه باب‌المندب را متوقف کرد

نیاز به دخالت مستقیم ایران نبود. ائتلاف عربی می‌گوید برای امنیت نفت‌کش‌ها این اقدام ضرورت داشت. قیمت نفت افزایش یافت.