علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرگزاری تسنیم گفت: «بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۸,۲ درصد کاهش یافته‌است.» به نقل از خدایی، افزایش ۱۹,۵ درصدی دستمزد در سال۹۷ کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. امروز افزایش نرخ تورم و بحران ارزی شرایط زندگی کارگران را بسیار سخت‌تر از قبل کرده است. فعالان کارگری مشخصاً خواستار بازنگری در «حداقل دستمزد» هستند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سالجاری یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تعیین شده است، رقمی معادل کمتر از نصف خط فقر برآورد شده توسط نهادهای غیردولتی. اسفند سال گذشته همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، تشکل‌های کارگری مستقل در ایران خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان شدند. این خواسته بر اساس هزینه معیشت خانوارهای ۳,۳ نفره برآورد شده. علی خدایی گفته که «دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند، اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نمی‌کنند.» به گفته خدایی، جلسه بعدی شورای عالی کار دوهفته تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد.