ترامپ برای مقابله با ایران در پی احیای طرح «ناتوی عربی» است

رویترز از امکان برگزاری مذاکرات برای تشکیل ناتوی عربی به میزبانی آمریکا در اواسط اکتبر امسال خبر داده‌ است. ایران این تلاش‌ها را موجب تعمیق بحران خاورمیانه می‌داند.