طالبان افغانستان آغاز مذاکره مستقیم با آمریکا را تأیید کرد

نخستین نشست از مذاکرات مقدماتی مستقیم بین طالبان و ایالات متحده دوشنبه گذشته در دوحه برگزار شد. طالبان این مذاکرات را «سازنده» توصیف کرده است.