شهروندان عسلویه به افزایش بیکاری در آنجا معترضند و یکشنبه هفتم مرداد برای دومین روز متوالی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، معترضان عسلویه در برابر سازمان منطقه ویژه عسلویه جمع شدند و نمایندگان آنها در جلسه‌ای با یک مسئول ارشد پروژه پارس جنوبی شرکت کردند. هنوز خبری از نتایج این دیدار منتشر نشده است. اوایل تیرماه نیز شماری از شهروندان عسلویه، به ویژه جوانان در برابر سازمان منطقه ویژه تجمع کردند و خواهان رسیدگی به نرخ بالای بیکاری در آنجا شدند. شهروندان عسلویه می‌گویند که نیروی کار بومی باید سهمی در اشتغال در صنایع نفتی آنجا داشته باشد. به ویژه اینکه پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی پارس جنوبی به آلودگی شدید هوا و آمار بالای سقط جنین و سرطان در عسلویه انجامیده است.