ادامه کار شهردار تهران در گرو تأییدیه خامنه‌ای ــ محسن هاشمی آماده می‌شود

بنابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، افشانی ۵۹ ساله همچون بسیاری از مدیران دیگر باید از سمتش کناره‌گیری کند. به ادعای تسنیم، رئیس شورای شهر یک گزینه محتمل برای شهرداری است.