۶۳ درصد مساحت ایران دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید است

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران می‌گوید در بازه ۱۲۰ ماه اخیر منتهی به تیرماه سال جاری، ۹۷ درصد مساحت ایران با درجات مختلف خشکسالی بلندمدت مواجه است.