ناطق نوری خواهان بررسی مذاکره با ترامپ شد، روحانی: توپ برجام در زمین اروپاست

روحانی برخلاف تهدیدهای اخیر خود گفته که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد مشکلی در آبراه‌های جهانی ایجاد شود. ناطق نوری هم در واکنش به مذاکره با ترامپ گفته که «اصل چنین چیزی منفی نیست».