علی اکبری، عضو کمسیون کشاورزی مجلس به ایرنا گفته است که ۸۵ درصد منابع زیرزمینی آب در ایران از دست رفته است. او برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی کشور را عامل این امر دانسته و گفته از خطرهای برداشت بی‌رویه آب، نشست زمین است. به گفته اکبری، برداشت آب به حدی بوده که دشت تهران سالانه ۱۸ سانتی متر افت پیدا می‌کند و در حال نشست است. ایران امسال یکی از خشک‌ترین سال‌ها را در نیم‌قرن اخیر تجربه کرد. به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیرو، آب‌های زیرزمینی کشور نیز به‌دلیل برداشت بی‌رویه یک متر افت کرده است. به دلیل افت سطوح سفره آب زیرزمینی، امروز از تعداد ۶۰۹ دشت در کشور ۳۵۵ دشت، ممنوعه است. دشت ممنوعه‌ به دشتی گفته می‌شود که در آن سطح آب سفره زیرزمینی به طور مستمردر آن افت دارد. حدود ۴۵ درصد چاه‌های موجود در ایران نیز غیر مجازند. وابستگی مصارف کشور به منابع آبی زیرزمینی در ایران ۵۵ درصد تخمین زده می‌شود.