فشار مجلس بر دولت: درخواست تغییر حداکثری در کابینه، وصول سئوال از روحانی

در حالی که بحران اقتصادی شدت می‌گیرد، نمایندگان مجلس دولت را مسئول اوضاع کنونی می‌دانند. ۱۹۳ نماینده خواستار تغییرات اساسی در کابینه دولت شده‌اند و ۸۰ نماینده روحانی را زیر سئوال برده‌اند.