داشتن حداقل قد همچنان جزو شروط استخدام آموزش‌و‌پرورش است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ابطال بند مربوط به داشتن قد حداقل ۱۶۰ و حداکثر ۱۹۵ سانتیمتر قد به عنوان شرط استخدام در وزارت آموزش و پرورش، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی نیاورد و به این ترتیب همچنان قد متقضیان استخدام در آموزش و پرورش باید بین ۱۶۰ تا ۱۹۵ سانتیمتر باشد. شرط قد برای استخدام با شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی دیوان عدالت اداری قرار گرفت اما تغییری در آن ایجاد نشد. این قانون می‌تواند از مصادیق اعمال تبعیض در میان شهروندان تلقی شود.