کودکان زباله‌گرد ایدز می‌گیرند و در محل تفکیک زباله دفن می‌شوند

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، شهرداری را در وضعیت وخیم کودکان زباله‌گرد مقصر می‌داند. بیش از ۵۰ درصد این کودکان افغانستانی‌اند.