بنابه اعلام واتیکان، پاپ فرانسیس مجازات اعدام را از آموزه‌های رسمی کلیسای کاتولیک حذف کرد، با این نظر که مجازات مرگ حمله به «شأن و کرامت انسان» است. و از این بابت، اشتباه است. پیشتر کلیسای کاتولیک در مواردی مجازات اعدام را مجاز می‌دانست، مشخصاً در شرایطی که این مجازات «تنها راه ممکن برای دفاع مؤثر از زندگی انسانها در برابر متجاوزان ستمکار» به حساب می‌آمد. بنا به آموزه جدید، اعدام منسوخ است، چراکه راه‌های بهتری برای حفاظت از جامعه وجود دارد. از زمانی که پاپ فرانسیس به رهبری کاتولیک‌های جهان رسیده، واتیکان بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییرات ساختاری بوده است. پاپ فرانسیس پیشتر نیز در چند نوبت مخالفت خود را با مجازات مرگ ابراز کرده بود. اعدام برای قرنها بخشی از تاریخ کلیسای کاتولیک بود. اما از اواخر دوران ژان پاپ پل دوم، نگاه کلیسای کاتولیک به اعدام رفته رفته تغییر کرد. کلیسای کاتولیک، بزرگ‌ترین شاخه از کلیسای مسیحی است و بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر در سراسر جهان پیرو آن هستند.