بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنان نرخ تورم را تک‌رقمی و کمتر از ۱۰ درصد گزارش می‌کنند. یک نماینده مجلس اما از افزایش جمعیت زیر خط فقر خبر داده است. به گفته رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس حدود ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق است. این شاخص پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی ۱۲ درصد گزارش شده که بیش از چهار برابر افزایش داشته است. خضری همچنین میزان درآمد خط فقر را شش میلیون تومان اعلام کرده که دو برابر درآمد خط فقر در آغاز به کار دولت یازدهم است. با این حال کارشناسان دولتی همچنان خط فقر را کمتر از دو میلیون تومان برآورد می‌کنند. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در یک ماه گذشته تا ۷۴,۹ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت مواد غذایی، بحران ارزی و فساد مالی گسترده موجب طرح پرسش از رئیس جمهوری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین درخواست استیضاح وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.