محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت که کارگران سد صفارود پنج ماه است که دستمزد نگرفته‌اند. او این سخنان را همزمان با حضور معاون وزیر نیرو در نشست «انسجام بخشی صنعت آب استان کرمان» به زبان آورد و گفت که در ارتباط با دستمزد کارگران سد صفا رود «تذکرات متعددی» به وزیر نیرو داده اما «تا کنون اقدامی صورت نگرفته است». پیش از این نیز معاون شرکت آب و فاضلاب کرمان از دولت خواسته بود که حداقل بخشی از اعتبار پروژه سد صفارود را برای پرداخت دستمزد کارگران تامین کند.