Share

امروز، جمعه سوم ماه اوت، مردم بامیان به خیابان‌ها رفتند و در راهپیمایی جنبش موسوم به روشنایی شرکت کردند.

تصویر از راهپیمایی امروز در بامیان افغانستان

جنبش روشنایی از سال ۱۳۹۵ تا حال فعال است و در اعتراض به تغییر مسیر خط برق رسانی شروع شده است. دو سال پیش راهپیمایی این جنبش با برخورد شدید دولت پراکنده شد و تلفات جانی داد.

برگزارکنندگان این راهپیمایی در گفت‌وگو با رادیو زمانه گفتند که امروز ضمن یاد از قربانیان این جنبش، تلاش کردند که توجه و دقت سازمان‌های بین‌المللی را جلب کنند و به آنها هشدار بدهند که پروژه‌های خود را در داخل افغانستان نظارت کنند. بسیاری از مردمانی که در این راهپیمایی امروز شرکت کردند معتقد اند که دولت افغانستان تا حال موفق نشده که منافع ملی را رعایت کند و تصمیم‌های تا به حال گرفته دولت علیه منافع ملی افغانستان بوده است.

سردار قلندری، استاد دانشگاه و از پیش‌برندگان این جنبش، در گفت‌وگو با زمانه گفت، دیگر از دولت افغانستان ناامید اند و باور دارند که دوره حکومت آنها به پایان رسیده و از اینجاست که سکوت را در برابر اعتراض‌های گسترده مردم خود پیش گرفته اند و پاسخگو به هیچ طلبات و پرسش‌های مردم نیستند.

جنبش روشنایی دو سال پیش برپایه مطالعات پژوهشگران و اساتید دانشگاهی افغانستان درباره مسیر برق رسانی آغاز شد. پژوهشی که آنها انجام داده اند بیانگر این است که تغییر مسیر برق به هیچ عملی نیست و به سود کلی کشور نخواهد بود. به گفته این اساتید دانشگاه دولت به جای تجدید نظر، تلاش کرده این پژوهش‌ها در داخل دانشگاه‌ها باقی بماند و رسانه‌ای نشود. در مقابله با این برخورد دولت اساتید دانشگاه توجه دیگر چهره‌های مهم ملی را به موضوع جلب کرده اند تا از زیان این تعییر مسیر و ضرر کلی کشور از آن آگاهی دهند. از آن موقع تا حال این جنبش رو به گسترش است. طرفداران جنبش روشنایی بر این اند که تا مسیر برق را بر سر طرح خط اولیه برنگردد اعتراض‌های خود را ادامه خواهند داد.

طرح اولیه خط برق انتقالی از ترکمنستان به افغانستان را شرکت آلمانی «فیشنر» انجام داده بود که از مسیر سالنگ رد می‌شد. اما این طرح با بهانه پایین آوردن هزینه این پروژه از جانب دولت افغانستان تغییر داده شد که به اعتراضات گسترده در سالنگ و بامیان سر زد. طرح خط اولیه مسیر این برق که گفته شده است ۵۰۰ کیلو ولت است، قرار بود از مسیر مرکزی کشور، از جمله بامیان عبور کند. پیشنهاد دولت برای انتقال تنها ۲۲۰ کیلو ولت از مسیر بامیان، قابل قبول مردم محلی قرار نگرفت و اعتراض‌ها هم‌چنان ادامه دارد.
حال معلوم نیست که کدام طرح اجرا خواهد شد.

به گفت‌وگو با سردار قلندری می‌توانید در اینجا گوش بدهید:

 

Share