اهواز، یک روز پس از اعتراضات: قطع برق، هجوم گردوغبار

برق در برخی نواحی اهواز قطع شده است. همزمان اداره کل محیط زیست خوزستان میزان گرد و غبار در این مرکز این استان را را ۴,۵ برابر حد مجاز اعلام کرد.