با افزایش دوباره دمای هوا در خوزستان، بانک‌ها، مراکز آموزشی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان روز چهارشنبه ۱۷ مرداد تعطیل خواهد بود. این پیشنهاد را ستاد مدیریت بحران استان و شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با هدف کاستن از مصرف آب و برق و قطعی احتمالی شبکه برق به استانداری ارائه کردند. در روزهای گذشته قطعی مکرر برق در اهواز، آن هم در روزهای داغ تابستان، به نارضایتی مردم دامن زده بود. پیش‌بینی می‌شود در ۱۰ روز آینده دمای هوا مجدداً به ۴۹ تا ۵۰ درجه سانتیگراد برسد. در هفته‌های گذشته، به دنبال کمبود آب آشامیدنی و قطع مکرر برق، در شهرهای مختلف خوزستان چندین تجمع اعتراضی برگزار شد.