مجله خبری «اشپیگل» آلمان گزارش داده است که نصیب‌الله س.، یکی از پناهندگان افغان اخراج‌شده از آلمان برای شرکت در دادگاه تجدیدنظر بازخواهد گشت. او یکی از ۶۹ شهروند افغانستان بود که ماه گذشته همزمان با تولد ۶۹ سالگی هورست زِهوفر، وزیر کشور آلمان به کابل بازگردانده شدند. وزیر محافظه‌کار آلمانی این همزمانی را به عنوان نشانه افزایش اخراج پناهجویان از ثروتمندترین کشور اتحادیه اروپا به فال نیک گرفته بود. اما نصیب‌الله ۲۰ ساله پس از بازگشت در کابل دست به خودکشی زد. این اتفاق انتقادها از زِهوفر را افزایش داد و تمامی احزاب اپوزیسیون به جز حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» خواهان استعفای او شدند. او مسئولیت خودکشی جوان افغان را نپذیرفت اما دفتر فدرال مهاجرت و پناهجویان آلمان بعدتر تصدیق کرد که اخراج او اشتباه بود و هنوز مرحله تجدیدنظر در حکم دیپورت او به اتمام نرسیده بود. او حالا از اسلام‌آباد پاکستان با هزینه خود به آلمان بازخواهد گشت تا در دادگاه تجدیدنظر بررسی درخواست پناهندگی‌اش حاضر شود. زمان بازگشت او مشخص نیست. آلمان در حالی پناهجویان افغان را در توافق با دولت افغانستان به کشورشان بازمی‌گرداند که شرایطی امنیتی این کشور در سال‌های اخیر بدتر شده است.