ترامپ: دیدار با مقام‌های ایرانی به خودشان بستگی دارد

اعتراض‌ها و بحران اقتصادی در ایران ادامه دارد و مذاکره با آمریکا محل بحث است. صادقی می‌گوید برخی نمایندگان خواهان برگزاری رفراندوم برای تصمیم‌گیری در این مورد هستند.