پایان مانور دریایی سپاه برای «کنترل و مراقبت» از تنگه هرمز

پس از چند روز اطلاع‌رسانی مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی و سکوت رسانه‌های حکومتی ایران، سپاه پاسداران بالاخره برگزاری مانور نظامی در خلیج فارس را تأیید کرد.