برای «سازمان تبلیغات اسلامی» سالگرد مرتبط با مشروطیت، نه ۱۴ مرداد، روز مشروطیت، بلکه ۱۰ مرداد است که سالگرد اعدام شیخ فضل الله نوری، آیت الله مخالف مشروطیت و علمدار مشروعیت است. به این مناسبت «خبرگزاری مهر» که وابسته به این دستگاه است، مصاحبه‌ای کرده با یک آخوند عضو «عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم». حجت الاسلام والمسلمین محمد صالحی در این مصاحبه می‌گوید انحراف در انقلاب ۱۱۲ سال پیش در فرارفتن خواست عدالت‌خانه به خواست مشروطیت بوده است: «تعریف و تمجیدهای پرورش‌یافتگان مکتب فکری و فرهنگی غرب از اوضاع به‌ظاهر به‌سامان غرب در پی پذیرفتن ساختارهای مشروطیت در بلاد غربی و درمقابل تحقیر فرهنگی اسلامی و علت عقب‌ماندگی قراردادن این فرهنگ توسط افرادی که اسلام را به‌درستی درک نکرده بودند و ازطرفی خودباختگی و شیفتگی پادشاهان در برابر نظامات غرب و عدم‌خودباوری نسبت به مسلمانان و کج‌فهمی نسبت به مسئله پیشرفت موجب شد تا عنوان عدالت‌خانه به مشروطیت تغییر یابد؛ بدون اینکه توجهی به معنای واقعی آن داشته باشند.» خود حجت الاسلام عضو «فرهنگستان علوم اسلامی قم» درباره معنای واقعی مشروطیت می‌گوید: «مشروطه به‌معنی اداره امور جامعه به‌وسیله اراده جمعی فارغ از دین و خداست. آن‌ها [روشنفکران مشروطه‌خواه] می‌خواستند با لسان اینکه مردم باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، به‌ظاهر حکومت شاهنشاهی را مشروط کنند؛ ولی در واقع جایگزینی اراده انسان و بشر به‌جای اراده خداوند و ولایت حقه مدنظرشان بود.» حجت الاسلام والمسلمین محمد صالحی در ادامه پس از ستایش از شیخ فضل الله به خاطر اینکه دریافته بود مشروطیت با شریعت سازگار نیست، می‌گوید: «به‌صراحت می‌توان گفت که بنیاد مشروطه همان اومانیسم است؛ یعنی انسان تصمیم می‌گیرد که سرنوشت خود را چگونه باید رقم بزند، البته فارغ از خدا و دین. به‌عبارت‌دیگر حکومت عرفی و سکولاریستی که بشر در مورد زندگی خود تصمیم می‌گیرد و این خود بنیادی از مبنا تا هدف را شامل می‌شود. به اسم دموکراسی به‌دنبال انتخاب نمایندگانی از جنس مردم بودند؛ غافل از اینکه معنای واقعی دموکراسی، آزادی بی‌قید وشرط و بدون تقید به بندگی خداوند است و مسئله فقط داشتن حق رأی نیست. مشروطه نقطه اقدامی بود برای بسط ساختارها و نظام‌های غرب و کفر در جهان اسلام به‌دور از تکنولوژی و محصولات متنوعی که قبل از ظهور مشروطه به‌وسیله این محصولات، پیشرفت خود را به رخ مسلمانان می‌کشیدند.»