حراست رادیو ورزش دو خواهر ووشوکار تیم ملی را به خاطر «عدم رعایت پوشش» به استودیو راه نداد

حراست از ورود شهربانو منصوریان، کاپیتان تیم ملی ووشوی زنان و الهه منصوریان، خواهر او و دیگر قهرمان ووشو به استودیوی رادیو ورزش به خاطر پوشیدن لباس ورزشی جلوگیری کرد.