حسن روحانی برای «گفتن برخی حقایق» به مجلس می‌رود

حسن روحانی پس از تعطیلات مجلس باید به مجلس برود و به سوال‌های نمایندگان پاسخ بدهد. او اما اقدام مجلس را «غیرقانونی» می‌داند و به افشاگری تهدید کرده است.