قایق افتخار ایران برنده رژه افتخار دگرباشان جنسی در آمستردام هلند شد و جایزه بهترین قایق ۲۰۱۸ به انتخاب تماشاگران را از آن خود کرد. شماره‌ قایق ایران در این دوره ۱۸ بود و برای دومین سال پیاپی در رژه‌ افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنستیتی‌ها و کوییرها در شهر آمستردام شرکت می‌کرد. «من قهرمانم» شعار امسال رنگین‌کمانی‌های ایرانی بود. به گفته خبرگزاری‌های هلند حدود صد هزار نفر برای دیدن مراسم به آمستردام آمده بودند. هماهنگی حضور قایق ایران در این رژه افتخار ‏با «بنیاد ژوپی آ» بود. دگرباشان جنسی ایرانی در شهرهایی که رژه افتخار برگزار می‌کنند، حضور دارند اما در کشور محل تولد خودشان از آزادی انتخاب گرایش جنسی برخوردار نیستند. در بیش از هفتاد کشور همجنسگرایی همچنان مجازات کیفری دارد و در هفت کشور، مجازات اعدام.