عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرد

در پی انتقاد کانادا از بازداشت سمر بدوی، فعال حقوق زنان در عربستان، ریاض سفیر کانادا را اخراج کرد و سفیر خود را فراخواند. سعودی روابط بازرگانی خود با کانادا را هم متوقف کرد.