خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که از سه روز قبل تاکنون به دلیل مخالفت اهالی روستای عصرآباد با دفن زباله در محل سکونتشان، زباله‌ها را در یک پارکینگ جمع می‌کند. بوی زباله شهر را فراگرفته است. فرمانداری مریوان قول تأمین امنیت انتقال و دفن این زباله‌ها را داده اما شهرداری هنوز اقدامی برای جمع‌آوری و دفن زباله‌های شهری در این سه روز نکرده است. بهار سال گذشته اهالی روستای عصرآباد به دلیل مخالفتشان با دفن زباله‌های شهر در جوار این روستا با مأموران شهرداری مریوان درگیر شده بودند.