کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که بازشماری آرای انتخابات پارلمانی در این کشور به پایان رسیده است. تنها تعرفه‌های انتخاباتی شرق بغداد که در انباری در پایتخت عراق در اثر حریق از بین رفته بودند، بازشماری نشده‌اند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام نکرده که بازشماری آرا چه تأثیری در نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور گذاشته است. همچنین اعلام نشده که نتایج بازشماری تعرفه‌های انتخاباتی در چه زمانی منتشر خواهد شد. در انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر با به دست آوردن ۴۵ کرسی پیروز شد. ائتلاف حیدر عبادی که از حمایت شیعیان طرفدار ایران برخوردار بود ۴۲ کرسی پارلمان را به دست آورد.