با گذشت پنج روز از تخریب خانه مهاجران پاکستانی در منطقه قوچ حصار شهرری هنوز اطلاعی از سرنوشت شش کودک گمشده در دست نیست. خبرگزاری دولتی کار ایران،ایلنا، به نقل از یکی از مهاجران ساکن در این منطقه گزارش کرده که در آن روز ماموران با چاقو وسایل ساکنان را پاره کردند و اجازه ندادند که مهاجران وسایل‌شان را از داخل کپرها بیرون بیاورند. او گفته که در آن روز هفت تن از کودکان گم شده‌اند، یک تن از آنها که بزرگ‌تر بوده بازگشته اما از سرنوشت دیگر کودکان خبری در دست نیست. مدیر روابط‌عمومی فرمانداری شهر ری هم در واکنش به این اظهارات گفته که «هیچ کودکی در آن روز گم نشده و و هیچ سازمانی نیز گمشدن این کودکان را تایید نکرده است.» ماموران شهرداری و پلیس جمهوری اسلامی هفته گذشته شبانه محل سکونت مهاجران پاکستانی در شهرری تهران را تحت عنوان «جمع‌آوری اتباع غیرمجاز» تخریب کردند. ساکنان این منطقه به روزنامه قانون گفته‌اند که ماموران در آن شب «اموال و وجوه نقد آن‌ها» را هم به تارج بردند.