سپرده‌گذاران موسسات مالی کاسپین و البرز ایرانیان امروز سه شنبه۱۶مردادماه ۹۷ مجددا مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. آنها بنرهایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند و شعار میدادند: ای مردم با غیرت هیهات من‌الذله/ ما بندگان الله غارت شدیم به والله/ پولای ما امانته کار شما خیانته. .سپرده‌گذاران در اعتراض به ماموران امنیتی و انتظامی که آنها را محاصره کرده بودند شعار می‌دادند: پلیس برو دزدو بگیر