Share

اروندرود از به هم پیوستن رودهای دجله و فرات در محلی به نام «القرنه» واقع در خاک عراق و از پیوستن رود کارون به آن در نوار مرزی تشکیل می‌شود. کاهش بارندگی و خشکسالی نه تنها حیات کارون، بلکه حیات اروندرود را هم در معرض خطر قرار داده است. از دلایل آلودگی اروندرود می‌توان به ورود پساب‌های صنایع پتروشیمی فعال در آبادان و خرمشهر و  فاضلاب‌های شهری اشاره کرد. علاوه بر اینها به گل نشستن کشتی‌ها در این منطقه معضل دیگری برای اروندرود بشمار می‌آید.

Share