عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که کمتر از ۵۰ سال آینده در ایران آب تمام می‌شود. کلانتری گفت: بر اساس آمارها بارندگی در سال گذشته ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به زیر ۲۰۰ میلیمتر مکعب رسیده و با این‌همه، مصرف آب روز به روز بیشتر می‌شود. آب از حد نیاز ما کمتر است و هرچه داشته باشیم می‌خواهیم مصرف کنیم. معتقدم ما خیلی زودتر ۵۰ سال آینده با بی‌آبی مواجه می‌شویم.