آیا غیر فارس‌ها می‌توانند حرف بزنند؟

احمد محمدپور/ کمال سلیمانی- در حالی که متفکران پسااستعماری همچنان به هدف سیاسی و تعهد اخلاقی این رویکرد مبنی بر افشای گفتمان امپریالیسم و تحقق رهایی پای‌بند ماندند، بیشتر مورخان فارس با برساخت دوگانه ایرانیت در برابر امپریالیسم این رویکرد را به بیراهه کشانده و از آن برای تثبیت هویتی هم گون و انکار یا حذف تفاوت‏‌ها تحت عنوان «هویت ایرانی» استفاده کردند.