سازمان عفو بین‌الملل دولت‌های اروپایی را مسئول افزایش شمار پناهجویان جان‌باخته در دریای مدیترانه دانست. یکی از سخنگویان عفو بین‌الملل در لندن گفت شمار پناهجویان کشته‌شده در دریای مدیترانه به‌دلیل آن‌که دولت‌های اروپایی اقدامی در مورد پذیرش آن‌ها انجام نمی‌دهند افزایش یافته است. صدها نفر در این دریا غرق می‌شوند و هزاران نفر به لیبی که وضعیت خطرناکی دارد بازگردانده می‌شوند، تنها به این دلیل که برای دولت‌های اروپایی بیرون نگه داشتن پناهجویان و مهاجران از خاک خود مهم‌‌تر از نجات جان آن‌هاست. عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود درباره سیاست پناهجویی، اروپا را متهم می‌کند که به‌رغم کاهش شمار افرادی که قصد دارند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند، شمار غرق‌شدگان در این دریا افزایش یافته است. همچنین شمار کسانی که در اردوگاه‌های لیبی نگه‌داری می‌شوند نسبت به چند ماه گذشته دو برابر شده است.