بحران آب در ایران در حال گسترش است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته است که ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایط تنش آبی هستند که از این ۳۴ میلیون نفر حدود ۱۷ میلیون نفر در وضعیت قرمز تنش آبی قرار دارند. ۱۷,۱ درصد جمعیت کشور درمحدوده تنش آبی زرد، ۱۱ درصد در محدوده تنش نارنجی و ۲۷,۹ درصد نیز در وضعیت تنش آبی قرمز قرار دارند. شهرهایی که بیشترین تنش آبی برای آن‌ها پیش‌بینی شده بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و تقریباً تمام شهرهای استان اصفهان و یزد هستند. براساس این گزارش، میزان متوسط بارندگی ایران طی ۵۰ سال گذشته از ۲۵۰ میلی‌متر به ۲۰۵ میلی‌متر کاهش یافته است. همچنین متوسط دما نیز طی ۱۵ سال گذشته ۱,۱ درجه سلسیوس بیشتر شده است. افزون بر این در ۵۰ سال گذشته، میزان آب‌های تجدیدپذیر ایران از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته، حتی در پنج سال اخیر میزان آب تجدیدپذیر به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده که نشان‌دهنده وضعیت نامساعد آبی کشور است. در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند. مقامات ایران اعلام کرده‌اند بحران آب را در شمار اولویت‌های امنیتی خود قرار داده‌اند. با این وجود اعتراضات به کمبود منابع آبی در میان شهروندان رو به گسترش است. در ماه‌های اخیر شماری از مردم استان‌ها خوزستان، اصفهان، بوشهر و شیراز در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی اعتراضاتی را سازمان داده‌اند و در برخی موارد این اعتراضات به درگیری‎های خشونت‌آمیز انجامیده است.