وزارت خزانه‌داری آمریکا بازگرداندن الواح هخامنشی را به آینده موکول کرد

محمد حسن طالبیان می‌گوید وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایمیلی به سازمان میراث فرهنگی اطلاع داده که تا چند ماه آینده درباره پس دادن لوح‌های گلی به ایران تصمیم می‌گیرد.