محمود احمدی‌نژاد دوباره اظهار نظر کرده است. در ویدئویی که منتشر کرده، همه را مقصر وضعیت کنونی دانسته، جز خودش را، و البته از «مقام معظم» هم نامی نبرده. در بیانیه‌ای هم که به تازگی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر کرده ، به ولی فقیه اشاره‌ای نشده است. در این مورد که ولی مطلق که مسئول مطلق است، هیچ مسئولیتی ندارد، میان جناح‌های مختلف توافق وجود دارد یا دست کم این است که همه به یکسان در برابر او مطیع و سرافکنده هستند. احمدی‌نژاد حمله را متوجه حسن روحانی کرده و او را در مورد پرونده اتمی مقصر دانسته آن هم از دهه ۱۳۸۰ تا قضیه برجام و پس از آن. احمدی‌نژاد خواهان کناره‌گیری او شده است. رئیس جمهوری اسلامی سابق با اشاره به وضع وخیم کشور و نارضایتی مردم، خطاب به رئیس جمهوری اسلامی فعلی گفته: «آقای روحانی شما، تمام حامیانتان، دو جناح سیاسی کشور و دو رئیس قوه دیگر، همه در این وضعیت شریک هستند.» احمدی‌نژاد درمورد حد نارضایتی مردم گفته که مقامات کشور از ترس آنها جرأت نمی‌کنند پا به خیابان بگذارند. او در پایان پیام ویدئویی خود اخطار کرده که «دیگر فرصتی باقی نمانده.»