سازمان ملل متحد اعلام کرده که جنگ داخلی سوریه که از هفت سال پیش تاکنون ادامه دارد، ۳۸۸ میلیارد دلار خسارت به باور آورده. بر اساس اطلاعاتی که کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در غرب آسیا گرد آورده‌اند ۱۲۰ میلیارد دلار به جاده‌ها و تأسیسات زیربنایی سوریه خسارت وارد آمده. ۲۶۸ میلیارد دلار خسارت هم ناشی از توقف تولید داخلی و کاهش درآمد سرانه ملی در سوریه است. در جنگ داخلی سوریه ۴۰۰ هزار نفر کشته شده‌اند و ۱۱ میلیون سوری که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند آواره شده‌اند. از این میان ۵ میلیون نفر به خارج از سوریه پناه آورده‌اند.