۲۴ سال از واگذاری نخستین سیم کارت‌های تلفن همراه در ایران می‌گذرد. بهره‌برداری از نخستین فاز شبکه تلفن همراه ایران، مرداد ۱۳۷۳ در تهران با ۲۴ سایت BTS و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد. شرکت ارتباطات سیار ایران در ربع قرن گذشته، با بیش از ۱۰۰ میلیون سیم کارت واگذار شده در ۱۲۴۶ شهر (۱۰۰درصد شهرها) و بیش از ۴۳ هزار روستا (حدود ۹۰ درصد روستاها) و بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده‌های ایران، بیش از ۹۷ درصد پوشش جمعیتی کشور را تحت پوشش دارد.